Alle informatie op een rij

DEELNEMERS INFORMATIE

Op deze pagina vind je alle informatie die belangrijk is als je wilt deelnemen aan de Zaanse Zwem Challenge zoals informatie over het inschrijven, het inschrijfgeld, donaties, informatie over de veiligheid en gezondheid. Mocht je na het lezen van deze informatie nog vragen hebben dan kan je deze stellen via zaansezwemchallenge@jkz.nl

  

 

Voorbereiding

Een zeer geoefende zwemmer doet rond de dertig minuten over 2 kilometer. Een minder getrainde zwemmer doet daar al gauw zestig minuten over. Met schoolslag zwem je, in het algemeen, aanmerkelijk langzamer dan met borstcrawl. Omdat een dergelijk zwemevenement voor het eerst georganiseerd wordt in het open water van de Zaan is met opzet en na advies vanuit de gemeente gekozen voor een afstand van 800 meter. Wanneer wij op bovenstaande gegevens een snelle rekensom doen betekent dit dat een minder getrainde zwemmer ongeveer 24 tot 30 minuten over het parcours van de Zaanse Zwem Challenge zal doen. Vanwege de veiligheid zullen er om de ca. 100 meter rustpontons aanwezig zijn voor de minder geoefende zwemmers die last krijgen van vermoeidheid of andere kwaaltjes! De geoefende zwemmer zal ongeveer 12 minuten over het parcours doen. Niet zozeer minder uitdagend, de geoefende zwemmer zal zich echter eerst richten op het neerzetten van de snelste tijd om vervolgens uitkijkend over de Zaan en de Zaanse Schans zich nogmaals te verwonderen over de iconische locatie waar hij/zij zojuist voorbij is geflitst!

Ook is het parcours uitermate geschikt om te gebruiken als trainingsmogelijkheid voor andere open water zwemwedstrijden en/of triatlons!

Inschrijven, tijdsregistratie, sporttijden en Hopasport

Als Zaanse Zwem Challenge maken wij gebruik van elektronische tijdwaarneming voor onze open water wedstrijd. Het is een snelle manier voor de verwerking van de uitslagen, want de tijden komen direct binnen in de computer waarop de uitslagen worden ingelezen. Zwemmers dienen gedurende de race te zwemmen met chips. In het geval van de Zaanse Zwem Challenge betreft het een chip in een enkelband. De chips worden bij de finish opgepikt door de ontvanglus en gecombineerd met het startschot komt dan de gezwommen tijd binnen als resultaat. Omdat veel organisaties de afgelopen jaren hebben samengewerkt met Sporttijden en omdat dit bedrijf ook door de KNZB wordt aangeraden hebben wij ook bij de Zaanse Zwem Challenge gekozen voor Sporttijden. Voor meer informatie verwijzen wij naar sporttijden.com.

Naast dat wij nauw samenwerken met sporttijden, werken de Zaanse Zwem Challenge en Sporttijden ook samen met Hopasport. Hopasports is een online tool voor het beheer van sportevenementen waarmee sporters overal ter wereld zich kunnen inschrijven voor wedstrijden en evenementen. Wij van de Zaanse Zwem Challenge gebruiken het gebruiken om de Zaanse Zwem Challenge te organiseren. Je kunt het vergelijken met een boekingssysteem, zoals bijvoorbeeld een website met een bioscoopagenda waarop je kaartjes voor de film kunt boeken. Via onze website komen deelnemers terecht op Hopasports. Zodra je, je hebt ingeschreven als lid van Hopasports, kun je met je Hopasports-account een sportersprofiel maken. Daarna kun je, je inschrijven voor de Zaanse Zwem Challenge. Wees gerust, het aanmaken van een sportersprofiel op Hopasport is gratis en het duurt maar enkele minuten. Na de Zaanse Zwem Challenge kan je in je persoonlijke sportersprofiel jouw resultaat van de Zaanse Zwem Challenge terugvinden!

Hopasports is een bedrijfsnaam van zowel het Nederlandse Hopatec Sports Services BV, (KvK nummer 70367663) als van het Arabische Hopatec Sports Services LLC, (License number DED 683845) welk bedrijf gevestigd is in de Verenigde Arabische Emiraten. Dit laatste komt doordat de (Nederlandse) eigenaar van het bedrijf woonachtig is in Dubai. Voor meer informatie verwijzen wij graag naar: www.hopasports.com

 

Inschrijfgeld

Met het inschrijfgeld en eventuele sponsorgelden willen wij de organisatiekosten dekken. Zodra de kosten voor het evenement dekkend zijn zal een eventueel overschot aan sponsorgelden eveneens ten goede van de kinderafdeling van het Zaans Medich Centrum.

Het inschrijfgeld voor een individuele deelnemer van de Zaanse Zwem Challenge bedraagt € 25,- (incl. btw).

Naast eeuwige roem van het meedoen aan de allereerste open water zwemwedstrijd in de Zaan ontvangt elke deelnemer:

 • 1x de tijdsregistratie enkelband speciaal ontworpen voor de Zaanse Zwem Challenge als aandenken.
 • 1x startbewijs Zaanse Zwem Challenge 2019.
 • 1x een badmuts (let op: verplicht vanuit de organisatie).
 • 1x tijdswaarneming.
 • 1x omkleedmogelijkheid in omkleedzone.

 

Alle deelnemers kunnen zich omkleden in de omkleedruimtes m/v. Hier kunnen zij ook hun spullen in een bewaakte ruimte achterlaten. Desondanks gebeurt dit geheel op eigen risico en kan de organisatie geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor diefstal en/of vermissing van eigendommen.

Een afspoelgelegenheid en de omkleedruimtes bevinden zich op het terrein van de Duyvis. Tevens is het ook mogelijk om gebruik te maken van de kleedruimtes met douchevoorziening van de voetbalvereniging ZVV Zaandijk. Omdat hier ook omgekleed wordt voor de start, welke gelegen is op de Zaanse Schans, adviseren wij deelnemers om zelf een badjas en slippers mee te nemen. Dit zodat je niet in je zwemkleding over de Zaanse Schans hoeft te lopen. De organisatie verzorgt het vervoer van de kleding bij de start terug naar het finish gedeelte terwijl de deelnemers het parcours van de Zaanse Zwem Challenge afleggen.

Verder wordt er voor de Zaanse Zwem Challenge een evenemententerrein ingericht op het parkeerterrein van de Duyvis en het voetbalveld van ZZV Zaandijk. Dit terrein is gratis toegankelijk voor zowel toeschouwers, publiek maar uiteraard ook voor deelnemers! Op dit terrein is eveneens een VIP gedeelte ingericht met daarnaast een speciaal programma voor onze VIP  gasten!

Het inschrijfgeld voor de Zaanse Zwem Challenge bedraagt voor een (business) team € 450,- excl. btw (maximaal 4 personen). Business teams kunnen zich eveneens via Hopasport inschrijven in Run 4, groep 2, welke zal starten omstreeks 16:05.

Elke deelnemer uit het businessteam ontvang dezelfde zaken als een individuele deelnemer. Daarnaast ontvangt elk businessteam:

 • De teamfoto met het logo van het bedrijf zal worden getoond op LED schermen;
 • 2x VIP kaarten;
 • Wanneer een bedrijventeam € 300,- aan donaties weet binnen te halen (zie hieronder) dan krijgen zij 2 extra VIP kaarten;
 • vermelding via de social media kanalen;
 • mogelijkheid om iets in goodiebag te stoppen;
 • logo uiting op de website.

Donaties

Donatiegelden opgehaald door de deelnemers en andere individuen die via www.hopasports.com binnen komen zullen (na aftrek van de transactiekosten) 100% te allen tijde ten goede komen aan de kinderafdeling van het Zaans Medisch Centrum.

Bij andere open water zwemwedstrijden welke geld ophalen voor het goede doel is er vaak per deelnemer en per businessteam een minimaal streefbedrag om geld op te halen voor het goede doel. Uiteraard hebben wij met de Zaanse Zwem Challenge als doel om zoveel mogelijk geld op te halen voor de kinderafdeling van het Zaans Medisch Centrum. Daarnaast willen wij met de Zaanse Zwem Challenge een prachtig nieuw evenement neerzetten binnen de Zaanstreek en daarbuiten! Daarom hebben wij een gezamenlijk streefdoel om met alle deelnemers van de Zaanse Zwem Challenge gezamenlijk  minimaal € 5.000,- op te halen voor de kinderafdeling van het Zaans Medisch Centrum.

Hoe kan er gedoneerd worden?

Donateurs kunnen algemeen het evenement sponsoren door op de website: https://www.hopasports.com/en/event/zaanse-zwem-challenge op de getoonde “Doneer nu” button te drukken.

Ook kunnen deelnemers en teams zich persoonlijk laten sponsoren. Hiervoor moeten deelnemers inloggen bij Hopasports en naar hun eigen profielpagina gaan door te klikken op “Mijn account” (rechts boven op de pagina). Links op je eigen profielpagina verschijnt nu een menu, ga hier naar het kopje “Fondsen werven”. Selecteer als goede doel de “Kinderafdeling ZMC (Zaans Medisch Centrum). Als je, je openbaar profiel hebt geactiveerd (volg hiervoor de link in beeld) kunnen familie, vrienden, collega's en het gewone publiek ook donaties doen.

Op jouw openbare profiel (ziet eruit als: https://www.hopasports.com/nl/voornaam.achternaam) komt nu een aparte donatieknop met daaronder het bedrag wat jij aan donaties ophaalt. De link naar jouw openbare profiel kan je nu delen via sociale media met de oproep om jouw challenge te laten sponsoren. 

Nogmaals, voor de Zaanse Zwem Challenge hebben wij geen streefbedrag per deelnemer, maar een gezamenlijk streefdoel om  met alle deelnemers en businessteams van de Zaanse Zwem Challenge gezamenlijk  minimaal € 5.000,- op te halen voor de kinderafdeling van het Zaans Medisch Centrum. Zoals gezegd zullen donatiegelden opgehaald door de deelnemers, businessteams en andere individuen die via www.hopasports.com binnen komen (na aftrek van de transactiekosten) 100% te allen tijde ten goede komen aan de kinderafdeling van het Zaans Medisch Centrum.

Enkele tips om donaties voor de kinderafdeling van het Zaans Medisch Centrum te werven:

 1. Vertel op je werk, school, vereniging, in de kantine en feestjes over de Zaanse Zwem Challenge waaraan jij meedoet. En vraag ze dan direct om je te sponsoren en niet te wachten tot ze thuis zijn.
 2. Maak een WhatsApp-groep aan met veel van je contacten die elkaar kennen. Stel je vraag en verwijs naar je jouw openbare profiel. Bedank in deze groep de mensen die aangeven dat ze gaan doneren zodat alle groepsleden dat zien. Hierdoor is de kans groter dat anderen zich ook betrokken voelen en je actie zullen steunen. Als één schaap over de dam is…
 3. Vertel op je Facebook, Twitter en/of LinkedIn profiel regelmatig hoe het staat met het gezamenlijke streefdoel en jouw onderdeel hierin. De kracht van een boodschap zit hem in de herhaling…
 4. Vertel wat over je voorbereidingen.
 5. Bedank mensen in het openbaar elke keer als je een donatie krijgt. Doordat anderen dit zien zullen ze eerder geneigd zijn om dit ook te doen. Echt, het helpt!
 6. Betrek je donateurs bij je eindsprint! Uit ervaring bij andere sponsorevenementen leert de ervaring dat de laatste twee weken voor het evenement er het meeste gedoneerd wordt. Dat is dus de eindsprint voor de Zaanse Zwem Challenge.
 7. Vergeet niet om ook bedrijven te benaderen om je te sponsoren. Je werkgever, een goede klant, een fijne leverancier. Als dank kan je daarover een speciaal nieuwsbericht schrijven en verspreiden met hun naam daarin.
 8. Hou vol en blijf mensen herinneren! Niet iedereen zal direct gaan doneren. Stuur daarom herinneringsmails of WhatsApp-berichten als ze nog niet hebben gedoneerd. De aanhouder wint!

Veiligheid en gezondheid

Het zwemmen in open water is nooit helemaal zonder risico. In tegenstelling tot water in zwembaden kunnen er zich altijd bijzondere omstandigheden voordoen: koude, plaatselijke vervuiling, obstakels onder water, onweer etc. In het water van de Zaan kan de concentratie bacteriën en andere micro organismen verhoogd zijn. De kans op infecties van met name het maag-darmstelsel, maar ook de ogen, oren en huid (vooral bij open wondjes) is verhoogd.

Waterkwaliteit

Het water van de Zaan is geen officieel zwemwater. Gelukkig is de waterkwaliteit van de Nederlandse rivieren in de laatste decennia drastisch verbeterd. Gelet op de doorstroming en de getijdenwerking is de waterkwaliteit in de Zaan goed.

In samenwerking met Omegam Water wordt de waterkwaliteit steekproefsgewijs gemeten worden. Bij vergelijkbare zwemevenementen (Bosbaan, triatlon Anna Paulowna, City Swim Dordrecht) wordt doorgaans, zo kort mogelijk voor de wedstrijd, een steekproef gehouden waarna door de organisatie wordt bepaald of de wedstrijd doorgang kan vinden. Om meer zekerheid te krijgen over de situatie in de Zaan, ten behoeve van de Zaanse Zwem Challenge, heeft er een eerste onderzoek plaatsgevonden op 9 april 2019, waarbij geen bijzonderheden zijn aangetoond. Hierom zal er een 2e onderzoek plaatsvinden 2 weken voor de wedstrijd. Als er dan nog geen reden tot twijfel is zal er 3 dagen voor de wedstrijd het laatste monster worden verzameld dat dan alleen wordt geanalyseerd op E.coli en enterococcen. Pas nadat de resultaten van het laatste onderzoek bekend zijn geworden zal worden bepaald of er kan worden gezwommen. Daarnaast wordt in samenwerking met Duik Service Nederland het parcours van de Zaanse Zwem Challenge gecontroleerd en zo goed als mogelijk ontdaan van obstakels. Er wordt dus altijd in zo schoon mogelijk en veilig water gezwommen. Indien de waterkwaliteit op zondag 30 juni desondanks een onverantwoord gevaar dreigt op te leveren voor de gezondheid behoudt de organisatie zich het recht om maatregelen te nemen voor de veiligheid van de deelnemers, met als uiterste consequentie het afgelasten van het evenement. Zie de algemene voorwaarden voor meer details.

Gezondheidrisico's

Zwemmen in oppervlaktewater is leuk, maar brengt ook  bepaalde risico's met zich mee. Dat kunnen fysieke risico’s zijn maar ook biologische risico’s. Biologische risico’s komen vooral voor als de temperatuur stijgt. Hierbij kun je denken aan algenbloei die gezondheidsklachten kan veroorzaken.  Het zwemmen in oppervlaktewater is altijd op eigen risico. Daarom is het erg belangrijk iets te weten over de bedreigingen waarmee je in aanraking kunt komen. Voor de gezondheidsrisico’s voor het zwemmen in oppervlaktewater verwijzen wij naar http://www.zwemwater.nl.

Het is goed om te controleren of je in de laatste tien jaar een DTP-prik (in de volksmond: tetanusprik) hebt gehad. Indien dit niet het geval is raden we aan deze in de voorbereiding wel te halen. Zoek contact met de GGD in jouw omgeving.

Veiligheid
Tijdens de Zaanse Zwem Challenge wordt de veiligheid van de zwemmers gewaarborgd door de Reddingsbrigade Zaanstad en de inzet van kanoërs en/of supers  in het water en toezichthouders op de kade. Deelnemers zijn gehouden om aanwijzingen van de organisatie, de mensen van de reddingsbrigade en de duikers op te volgen. Om de 100 meter bevindt zich bovendien een rustpunt op het water. Daarnaast zwemt iedere deelnemer met een latex badmuts met deelnamenummer en een (helium)ballon voor de extra zichtbaarheid.  

 

 

Wat kun je zelf doen

Door het gebruik van een goed passend wetsuit kun je zowel de onderkoeling als verwondingen grotendeels voorkomen. Door voldoende te trainen, krijg je minder water binnen en verlaag je de kans op infectieziekten. Via internet kan je op verschillende websites wetsuits een wetsuit huren.

Indien je specifieke vragen hebt over je gezondheid en de mogelijkheid om deel te nemen aan de Zaanse Zwem Challenge, raadpleeg dan je behandelend arts. Ook voor de kans op zeldzame infectieziekten zoals leptospirose (ziekte van Weil), hepatitis A en andere infectieziekten dien je, je behandelend arts te raadplegen voor gericht advies.

 

Zelf mee te nemen naar het evenement:

 • Twee handdoeken (één voor na het zwemmen in de Zaan en één voor na het douchen);
 • Badjas en slippers in verband met het lopen naar de start (vanaf het evenemententerrein naar de start op de schans is het ca. 500 meter lopen);
 • Zwemkleding;
 • Goede humeur;
 • Supporters!

Bereikbaarheid

De Zaanse Schans is een druk bezocht toeristische trekpleister en parkeren op de Schans kost voor personenauto’s € 10,00 per dag. Daarom roepen wij alle deelnemers en toeschouwers op om met het openbaar vervoer, de fiets of te voet te komen. Daarnaast gaat er van 1 april tot en met 1 oktober een fietstaxi tussen station Koog Zaandijk en de Zaanse Schans, tussen 10:00 en 12:00 uur en tussen 14:00 en 16:00 uur. Tevens introduceert Gotuk een nieuwe vorm van elektrische mobiliteit en rijdt als pendeldienst van Zaandam centrum naar de Zaanse Schans. U kunt de tuktuks reserveren voor korte ritjes in de Zaanstreek (Bel: 06-42 990 992 of info@gotuk.nl)

Wil je toch met de auto komen dan kun je die gratis parkeren op het parkeerterrein van sportpark “De Kalverhoek” . Daar rijdt vanaf 12:00 uur tot 19:00 een gratis herkenbare pendelbusje naar de Zaanse Zwem Challenge

Vanaf het parkeerterrein is het overigens ook te lopen als warming up (circa 25 minuten) langs de prachtige Kalverpolder.

 

.